Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Visszaélés-bejelentési rendszer szabályzatának kivonata

A GYŐRI LIKŐRGYÁR ZRT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI

 

Bejelentésre jogosult személyek: A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) 20. §-a alapján

- a Győri Likőrgyár Zrt. jelenlegi és volt alkalmazottai;

- a Győri Likőrgyár Zrt.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó személyek (pl. állásra jelentkező), feltéve, hogy a jogviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött (pl. volt állásinterjún);

- a Győri Likőrgyár Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, állt, vagy a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárását megkezdett egyéni vállalkozók, egyéni cégek, alvállalkozók, beszállítók, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személyek (utóbbiak tipikusan munkavállalók);

- a Győri Likőrgyár Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező, illetve rendelkezett személyek, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető szervéhez tartozó vagy tartozott személyek, ideértve a nem ügyvezető tagot is;

- a Győri Likőrgyár Zrt.-nél tevékenységet végző gyakornokok vagy önkéntesek.

 

A BEJELENTÉS MÓDJA: írásban és/vagy szóban

  • Postai úton a Győri Likőrgyár Zrt. címére (Hu - 9027 Győr, Budai út 7.) a Munkaügyi koordinátornak címzett levél elküldésével

Anonim bejelentés is lehetséges, azonban csak az aláírt, nevesített módon megtett bejelentés kapcsán van a Győri Likőrgyár Zrt.-nek kivizsgálási kötelezettsége. A borítékon szükséges feltüntetni a „VISSZAÉLÉS BEJELENTÉS” vagy “BIZALMAS” jelzéseket.

  • Emailben, elektronikus levél útján a visszaelesbejelentes@gyorilikor.hu e-mailcímen.
  • Szóban személyesen: hétfőtől péntekig 11:00-15:00 óra között, a Győri Likőrgyár Zrt. Hu – 9028 Győr, Budai út 7. szám alatti székhelyén, Sandl Éva Munkaügyi koordinátornál.
  • Szóban az alábbi telefonszámon: hétfőtől péntekig 11:00-15:00 óra között, Sandl Éva Munkaügyi koordinátor +36 30 619 1913 elérhetőségén.

Amennyiben a bejelentés a Munkaügyi koordinátor személyét érinti, úgy a postai úton küldött leveleket a Vezérigazgatónak kell címezni, telefonos bejelentés esetén a Győri Likőrgyár Zrt. titkársági telefonszámát (+36 30 697 0412) tárcsázva, a Vezérigazgatót kell kérni.

 

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám) szükséges megadni. Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét. 

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A bejelentést minden esetben jóhiszeműen kell megtenni!

 

A TELJES SZABÁLYZAT a Győri Likőrgyár Zrt. székhelyén és valamennyi telephelyén lévő hirdetőtáblán, papír alapon kifüggesztve elérhető!